Arbeidsmarked

Vi er 10 ordinært ansatte der 3 av oss er direkte involvert i tjenestelevering. Vi har til sammen 20 tiltaksplasser i tre forskjellige tiltak, VTA, APS og Avklaring. arbeidsmarked_clip_image002

Vi lager unike opplegg til alle våre brukere basert på interesse og kartlegging av behov i samarbeid med brukeren selv og våre samarbeidspartnere i Selbu og Tydal.

Vi holder hus i Selbu sentrum, kom gjerne innom for en prat om du lurer på noe eller ta kontakt med oss her.

< Last ned Brosjyre Her. (PDF. 440 kb) >


Tiltak

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

Tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

SelbuTrykk har 15 VTA plasser. Noen av våre VTA- brukere jobber hos oss på trykkeriet, men de fleste hospiterer hos bedrifter rundt omkring i Selbu og Tydal. Vi jobber for å finne den jobben som tilfredsstiller den enkeltes behov og ønsker. Ta kontakt med Nav for å sende inn søknad.

APS (Arbeidspraksis i skjermede virksomheter)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

SelbuTrykk har 5 Aps plasser. Vi jobber for å finne den arbeidspraksisen som passer best for den enkelte. Noen har som mål å komme ut i ordinært arbeid, mens andre er hos oss for å utprøve sin restarbeidsevne. Her benytter vi også hospiteringsplasser der dette er hensiktsmessig og et ønske fra den enkelte. Alle blir tett fulgt opp av veileder gjennom hele prosessen. Ta kontakt med Nav for å sende inn søknad.


Avklaring

”Avklaring” er et tiltak for deg som trenger ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen din. ”Avklaring” er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby.

Tiltaket  tilpasses dine individuelle behov ut fra mulighetene dine  på arbeidsmarkedet. I tiltaket kan det være aktuelt å klarlegge/vurdere

   • om jobben kan utføres hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
   • hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du bedre skal kunne mestre å delta i arbeidslivet
   • kompetansen din og mulighetene dine

Selbutrykk har 3 plasser på avklaring.


 Hva gjør vi

 • Hospitering
 • Transport
 • Lokal postkjøring
 • pakking /ferdiggjøring av trykksaker
 • Kantinedrift
 • vaskeri

Kontakt

Selbutrykk, 7580 Selbu. tlf: 73810480 mail: pia@selbutrykk.no