Digitalisering av bøker

Showroom

Tidene forandrer seg. For å gjøre bøker og informasjon mer tilgjengelig for folk flest, og ikke minst for den oppvoksende generasjon, har vi utviklet fagfeltet bokdigitalisering spesielt tilpasset bygdebøker. Disse har søkefunksjoner på nettsiden, noe som gjør slektsforskning til en lek. Vi har fått praktisk bistand fra Statsarkiv i Trondheim for å lage et unikt system.

Referanser

Tydalsboka

Selbuboka

Florboka