Selbu Trykk AS eies 100% av Selbu kommune. Selbu Trykk er i dag en Vekstbedrift med ca. 30 deltakere tilknyttet tiltaksbedriften hvert år i tillegg til 11 fast ansatte. Bedriften er eQuass sertifisert. Vi er totalleverandør av trykksaker og grafisk design, i tillegg til at vi driver et vaskeri tilknyttet Selbu Sykehjem. Du finner oss i flotte lokaler i sentrum av Selbu, ca. 30 min. fra Hell og 1 time fra Trondheim.

Vi jobber i et trivelig og sosialt miljø, der vi legger stor vekt på at alle bidrar, hver på sin måte.

Stillingen innebærer tilrettelegging, tett oppfølging og rapportering til NAV av deltakere med hovedvekt i AFT- tiltak (arbeidsforberedende trening), men kan også innebære deltakere i VTA-tiltak (varig tilrettelagt arbeid). Vi har pr. i dag 6 helplasser i AFT og 15 helplasser i VTA. Du må kunne jobbe selvstendig og i team.

Da vår nåværende tilrettelegger / veileder går av med pensjon, tilbyr vi nå en ny og spennende jobb våren 2018 som:

Tilrettelegger / Veileder

Stillinga er mangfoldig og utviklende. Du vil jobbe sammen med dyktige, selvstendige og ansvarsfulle medarbeidere.

HOVEDANSVARSOMRÅDER:

 • Oppfølging av deltakere på VTA og AFT
 • Dialog med NAV
 • Dialog med lokalt næringsliv
 • Utvikling av attførings- og kvalitetsarbeidet
 • Arbeide i produksjonen sammen med deltakere
 • Det vil være en fordel å ha kjennskap til kvalitetssikringssystemet eQuass 2018

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Du må like å jobbe med mennesker
 • Høyskoleutdanning eller annet relevant utdanning / erfaring
 • Kjennskap til lokalt næringsliv i Selbu og Tydal vil være en fordel
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner, empati og humør
 • Strukturert og systematisk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Løsningsorientert, innovativ og kreativ
 • Personlig egnethet vektlegges

VI TILBYR:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i ei bedrift som er viktig for enkeltmennesket og samfunnet
 • Lønn og pensjonsordning etter avtale
 • Tilsetting 1. mai 2018, for overlapp med dagens tilrettelegger/veileder

KONTAKTINFORMASJON:

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Morten Dahlø tlf: 950 26 111

Tilrettelegger Else Jorunn Hårstad 900 73 860 eller Pia Bogen 402 31 043

Søknad og CV merkes tilrettelegger og sendes innen fredag 08. desember 2017 til: morten@selbutrykk.no


Nøkkelord:

Selbu, Tydal, Nettverk, Attføring, Arbeidsleder, Tilrettelegger, Veileder, Helse og omsorg, Equass